Materiały do pobrania dla nauczycieli Szkoły Podstawowej

Drodzy koleżanki i koledzy, materiały, które są udostępnione na tej podstronie opatrzone zostały warunkiem podania loginu i hasła. Obydwa można uzyskać u administratora strony. Warto także dodać, że są to jedynie wzory, które każdy z Was może modyfikować według potrzeb.

Karta wdrażania wniosków 2015

Sprawozdania  I półrocze
Sprawozdanie klasyfikacyjne I półrocze kz
Sprawozdanie klasyfikacyjne I półrocze sp i gim

Sprawozdania końcoworoczne
Sprawozdanie edukacja wczesnoszkolna 2016
Sprawozdanie sp i gim 2016
Sprawozdanie końcowe z klasyfikacyji 17.06.2016

Uzasadnienie oceny nagannej 2016
Uzasadnienie oceny niedostatecznej 2015_2016
Karta ewaluacji pracy nauczyciela


NOWA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

KARTA WDRAŻANIA WNIOSKÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

WYKAZ UCZNIÓW OBJETYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ

PRIORYTETY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE  2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE - MATERIAŁY ZE SZKOLENIA

REGULAMIN DYŻURÓW

Wszystkich nauczycieli i pracowników, którzy chcieliby umieszczać na stronie szkoły wiadomości na temat sukcesów naszych wychowanków oraz inne ważne informacje prosimy o przesyłania ich na adres email -  zslubyczanews@interia.pl.

I. Dokumenty udostępnione w pierwszym dziale dotyczą pracy wychowawcy klasowego.   
II. Inne dokumenty potrzebne w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

III. Wycieczki.
IV. Zespoły planujące i koordynujące pomoc psychologiczno-pedagogiczną

  V. Rozporządzenia

VI. Inne

Plan ewakuacji na wypadek  pożaru - podział obowiązków
Regulamin FŚS 2016
Oświadczenie majątkowe

VII. Procedury

Procedura postępowania w sytuacji, kiedy rodzic/rodzice planują wyjazd za granicę

STANDARDOWA  PROCEDURA  EWAKUACJI UCZNIÓW  I  PRACOWNIKÓW Z  BUDYNKU  SZKOLNEGO, HALI  SPORTOWEJ  I  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ

PROCEDURY  POSTEPOWANIA NA  WYPADEK  WTARGNIĘCIA  NAPASTNIKA NA  TEREN  SZKOŁYORAZ  PODŁOŻENIA URZADZENIA  WYBUCHOWEGO W  ZESPOLE  SZKÓŁ  W  LUBYCZY  KRÓLEWSKIEJ

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz